Jaarvergadering Erica’86 13 oktober 2017

 

 

Hierbij nodigt het bestuur van Erica’86 de leden uit om de jaarlijkse ledenvergadering op 13 oktober 2017,  20:00 uur bij te wonen. Wij rekenen op jullie komst.

 

 

 

Agenda

 

1)      Opening

2)      Notulen voorgaande vergadering

3)      Jaarverslag secretaris

4)      Jaarverslag penningmeester

5)      Ingekomen stukken

6)      Mededelingen van het bestuur

7)      Verslag kascontrole door Sharon Vrieling en Niek Saalting

8)   Contributie 2017/2018

9).  Begroting sezoen 2010/2011

10)   Pause

    11)   Verkiezing kascontrole

  a.   Sharon treedt af.

 

13)   Rondvraag

       

14)    Sluiting

Facebook